úterý 22. listopadu 2016

Grande Bellezza: Via Appia


Způsob, jakým vstupujeme do města, ovlivňuje, jak ho vnímáme. Je proto lépe se přibližovat pozvolna, z periferie, místo rychlého příjezdu na nádraží v centru nebo autem nějakým tunelem. Do Benátek by se mělo zásadně připlouvat lodí a do Říma některou z historických cest. I v poslední bondovce Spectre přijíždí James Bond svým nablýskaným sporťákem do Říma po Via Aurelia místo nějakého dálničního přivaděče, jak je to v "reálu" obvyklé...


Po příletu na římské letiště Ciampino si tradiční vstup do města může dopřát každý. Jen pár set metrů od letištní haly začíná (či spíš končí) dochovaný úsek historické Via Appia, královny všech dlouhých cest (Appia longarum... regina viarum), jež vede až do jihoitalského Brindisi. Aby se to nepletlo se soudobou paralelní komunikací stejného jména, dostala přívlastek Antica. Ve své době byla nejvýznamnější trasou římského imperia


 
Do centra Říma směřuje po perfektní přímce, jen nepatrně zvlněným terénem. Dlažba je sice nová, ale na několika místech se dochovala původní, s hlubokými vyježděnými kolejemi, kterým se raději vyhýbají i borci na ultramoderních horských kolech.


Pro chodce představuje nevšední zážitek. Nachází se totiž už v katastru Říma, tedy ve městě a z východu sem doléhá všechen ten městský provoz a lomoz. Ale jinak prochází venkovskou krajinou, s výhledy na pole a pastviny západním směrem, krásně porostlou piniemi.
Cestu lemují ruiny antických staveb (pevnosti, vily, mauzolea), kterých je tolik, že se časem omrzí. Vlastně přetvářejí okolí Via Appia v jeden velký archeologický park, dlouhý přes deset kilometrů.
Trosky uměleckých děl, jak se po tisíciletích dochovaly, se vlastně jaksi samovolně staly svébytnými instalacemi, mající nový specifický estetický význam a efekt.


S přibližováním centru Říma jsou pozemky stále více ohrazeny vysokými zdmi a výhled do volné krajiny se ztrácí. To nejhezčí z Via Appia již máme za sebou.


Objevují se první monumenty křesťanské éry, jako třeba bazilika San Sebastiano fuori le mura a u brány, zasvěcené taktéž svatému Sebastiánovi najdeme sloup, kde Via Appia pro pocestné do Říma končí, i když vlastně začíná...